Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ПРОГЛАШЕНА УГРОЖЕНА ПОДРУЧЈА

ПРОГЛАШЕНА УГРОЖЕНА ПОДРУЧЈА
golubac.org.rs

ПРОГЛАШЕНА УГРОЖЕНА ПОДРУЧЈА ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ „АФРИЧКА КУГА СВИЊА“

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

На основу РЕШЕЊА Управа за ветерину (број 323-02-00176/2022-05/50  од 02.12.2022. године), проглашавају се УГРОЖЕНИМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА насељена места: Браничево, Доња Крушевица, Винци, Поникве и Усије.

На УГРОЖЕНОМ подручју, ради спречавања појаве афричке куге свиња спроводиће се следеће мере:

1) Попис свих газдинстава на којима се држе свиње;

2)  Обележавање и регистрација свих необележених свиња;

3)   Забрана премештања и превоз свиња јавним или приватним путевима, осим ако је неопходно путевима на газдинствима, када такво премештање и превоз одобри ветеринарски инспектор. Ова се забрана не примењује ако се свиње превозе друмским или железничким саобраћајницама, без истовара или заустављања или ако свиње за клање долазе изван угроженог подручја на хитно клаље у кланицу која се налази у угроженом подручју;

4)   Чишћење и дезинфекција, а по потреби и дезинсекција камиона и других превозних средстава и опреме која је коришћена за превоз свиња, других животиња или материјала који могу да буду контаминирани (нпр. лешеви, храна за животиње, стајњак и друго), што је пре могуће након контаминације. Превозна средства коришћена за превоз свиња не могу да напусте угрожено подручје ако нису претходно очишћена и дезинфикована;

5)    Забрана уласка и изласка на газдинство и са газдинства свим животињама, без одобрења ветеринарског инспектора;

6)  Забрана организовања сајмова, изложби и другог окупљања животиња, продаја хране животињаског порекла и хране за животиње ван пословног простора, као и рада сточних пијаца;

7)  Пријава ветеринарском инспектору, без одлагања, свих оболелих или угинулих свиња са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања;

8)  Забрана премештања свиња са газдинства, док не протекне најмање 30 дана од спроведеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције зараженог газдинства, у складу са посебним прописом;

9)  Клање свиња на газдинству за сопствене потребе у угроженом подручју врши се по одобрењу ветеринарског инспектора;

10)   Забрана промета семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинстава која се налазе у угроженом подручју;

11)   Примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинства у угроженом подручју у циљу смањења ризика од ширења вируса афричке куге свиња;

12)   Забрана употребе помија у исхрани свиња.

Мере на угроженом подручју примењују се најмање док се:

·      Не обави чишћење, дезинфекција, а по потреби и дезинсекција последњег зараженог газдинства;

·      Свиње на газдинствима не прегледају, а ако је потребно и лабораторијски не испитају како би се потврдило или искључило присуство вируса афричке куге свиња. Наведени прегледи обављају се 40 дана после спроведеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције на зараженом газдинству, односно у складу са посебним прописом.

Додајте коментар

Оставите одговор