Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 1. jun 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

PROGLAŠENA UGROŽENA PODRUČJA

PROGLAŠENA UGROŽENA PODRUČJA
golubac.org.rs

PROGLAŠENA UGROŽENA PODRUČJA OD ZARAZNE BOLESTI „AFRIČKA KUGA SVINJA“

NA TERITORIJI OPŠTINE GOLUBAC

Na osnovu REŠENJA Uprava za veterinu (broj 323-02-00176/2022-05/50  od 02.12.2022. godine), proglašavaju se UGROŽENIM od zarazne bolesti AFRIČKE KUGE SVINJA naseljena mesta: Braničevo, Donja Kruševica, Vinci, Ponikve i Usije.

Na UGROŽENOM području, radi sprečavanja pojave afričke kuge svinja sprovodiće se sledeće mere:

1) Popis svih gazdinstava na kojima se drže svinje;

2)  Obeležavanje i registracija svih neobeleženih svinja;

3)   Zabrana premeštanja i prevoz svinja javnim ili privatnim putevima, osim ako je neophodno putevima na gazdinstvima, kada takvo premeštanje i prevoz odobri veterinarski inspektor. Ova se zabrana ne primenjuje ako se svinje prevoze drumskim ili železničkim saobraćajnicama, bez istovara ili zaustavljanja ili ako svinje za klanje dolaze izvan ugroženog područja na hitno klalje u klanicu koja se nalazi u ugroženom području;

4)   Čišćenje i dezinfekcija, a po potrebi i dezinsekcija kamiona i drugih prevoznih sredstava i opreme koja je korišćena za prevoz svinja, drugih životinja ili materijala koji mogu da budu kontaminirani (npr. leševi, hrana za životinje, stajnjak i drugo), što je pre moguće nakon kontaminacije. Prevozna sredstva korišćena za prevoz svinja ne mogu da napuste ugroženo područje ako nisu prethodno očišćena i dezinfikovana;

5)    Zabrana ulaska i izlaska na gazdinstvo i sa gazdinstva svim životinjama, bez odobrenja veterinarskog inspektora;

6)  Zabrana organizovanja sajmova, izložbi i drugog okupljanja životinja, prodaja hrane životinjaskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora, kao i rada stočnih pijaca;

7)  Prijava veterinarskom inspektoru, bez odlaganja, svih obolelih ili uginulih svinja sa gazdinstva, koji nalaže odgovarajuća ispitivanja;

8)  Zabrana premeštanja svinja sa gazdinstva, dok ne protekne najmanje 30 dana od sprovedenog čišćenja i prve dezinfekcije, a po potrebi i dezinsekcije zaraženog gazdinstva, u skladu sa posebnim propisom;

9)  Klanje svinja na gazdinstvu za sopstvene potrebe u ugroženom području vrši se po odobrenju veterinarskog inspektora;

10)   Zabrana prometa semena, jajnih ćelija i embriona svinja sa gazdinstava koja se nalaze u ugroženom području;

11)   Primena biosigurnosnih mera koje mora da sprovodi svaka osoba koja ulazi ili izlazi sa gazdinstva u ugroženom području u cilju smanjenja rizika od širenja virusa afričke kuge svinja;

12)   Zabrana upotrebe pomija u ishrani svinja.

Mere na ugroženom području primenjuju se najmanje dok se:

·      Ne obavi čišćenje, dezinfekcija, a po potrebi i dezinsekcija poslednjeg zaraženog gazdinstva;

·      Svinje na gazdinstvima ne pregledaju, a ako je potrebno i laboratorijski ne ispitaju kako bi se potvrdilo ili isključilo prisustvo virusa afričke kuge svinja. Navedeni pregledi obavljaju se 40 dana posle sprovedenog čišćenja i prve dezinfekcije, a po potrebi i dezinsekcije na zaraženom gazdinstvu, odnosno u skladu sa posebnim propisom.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor