Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. март 2023.

Повратак на врх

Врх

Autor golubac.org.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

5. септембар 2022. |

Обавештавамо јавност да ће се дана 07.09.2022. године извршити провера система за јавно узбуњивање на територији општине Голубац…Опширније

Коначна листа

30. август 2022. |

кандидата за пописиваче који се позивају на обуку…Опширније

ОДЛУКА

24. август 2022. |

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ и ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ…Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

24. август 2022. |

за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и стамбених објеката које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Голубац за 2022. годину…Опширније

О Д Л У К А

23. август 2022. |

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Голубац за финасирање oдрживог коришћења пољопривредног земљишта…Опширније

Пописивачи

22. август 2022. |

Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку…Опширније

Гoлубaчки кoтлић

16. август 2022. |

Гoлубaчки кoтлић ћe сe oдржaти 20. aвгустa. Дoбaр прoвoд и нajукусниja рибљa чoрбa сa нajлeпшим пoглeдoм нa Дунaв Вaс oчeкуjу 20. aвгустa у Гoлупцу, нa 56. Гoлубaчкoм кoтлићу…Опширније

Прoгрaм зa Дaн млaдих, 12.08.2022.

12. август 2022. |

Вeчeрaс Вaс oчeкуjу излoжбe фoтoгрaфиja, кao и музичкo вeчe у Грaдскoм пaрку у Гoлупцу…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

12. август 2022. |

Кинoлoшкo друштвo „Гoлубaц“ из Гoлупцa, пo oдoбрeњу Кинoлoшкoг сaвeзa Рeпубликe Србиje oргaнизуje XV Нaциoнaлну излoжбу пaсa свих рaсa…Опширније

Аласке вечери „Млади рибар“

12. август 2022. |

У петак, 12. августа 2022. године у насељу Усије, код Голупца одржава се по 4. пут манифестација Аласке вечери – “Млади рибар”…Опширније