Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Новости

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

24. септембар 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ВЛАСНИЦИ ПОСЕБНИХ И КЛАСИЧНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ УРЕДБЕ КОЈУ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА РС О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID/19…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

24. септембар 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ВЛАСНИЦИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ УРЕДБЕ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА РС О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID/19…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

24. септембар 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ НАРЕДБЕ О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ И ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ…Опширније

Позив

22. септембар 2020. |

заинтересованим грађанима за прикључак под промотивним условима…Опширније

ОДЛУКA

18. септембар 2020. |

о расписивању другог Јавнoг позива за доделу подстицајних средстава из буџета општине Голубац, за набавку нове опреме за рибњаке у 2020. години…Опширније

Обавештење

16. септембар 2020. |

O СУЗБИJAЊУ ЛAРВИ КOMAРAЦA НA TEРИTOРИJИ ЛOКAЛНE СAMOУПРAВE ГOЛУБAЦ – БРAНИЧEВСКИ OКРУГ…Опширније

Оглас

15. септембар 2020. |

ЗА ЈАВНУ СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ…Опширније

Jaвни пoзив

15. септембар 2020. |

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ УДРУЖЕЊИМА, ЦРКВАМА, ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМАИ РЕГИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ…Опширније

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

14. септембар 2020. |

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ…Опширније

Подношење захтева за ИПАРД подстицаје

8. септембар 2020. |

за рурални туризам до 30. октобра…Опширније