Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 15. maj 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

OGLAS

OGLAS
golubac.org.rs

PRILOZI:

PRILOG 1 – TEKSTUALNI DEO PROJEKTA – možete preuzeti na linku

PRILOG 2 – Dispozicija predmetnog područja u odnosu na neposredno okruženje – možete preuzeti na linku

PRILOG 3 – Katastarsko topografski plan sa granicom obuhvata urbanističkog projekta – možete preuzeti na linku

PRILOG 4 – Izvod iz PGRa gradskog naselja Golubac – podela na urbanističke celine i zone – možete preuzeti na linku

PRILOG 5 – Situacioni prikaz planirane parcelacije zemljišta (prelazna faza u postupku formiranja građevinske parcele) – možete preuzeti na linku

PRILOG 6 – Situacioni prikaz planirane preparcelacije zemljišta – možete preuzeti na linku

PRILOG 7 – Situacioni prikaz planirane zone za izgradnju – možete preuzeti na linku

PRILOG 8 – Urbanističko rešenje sa dispozicijom objekata – možete preuzeti na linku

PRILOG 9 – Regulaciono nivelaciono rešenje – možete preuzeti na linku

PRILOG 10 – Izvod iz Plana generalne regulacije gradskog naselja Golubac – sinhron plan komunalne infrastrukture – možete preuzeti na linku

Dodajte komentar

Ostavite odgovor