Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. april 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Dečiji dodatak

Ostvarenje prava na dečji dodatak…

Uz zahtev za priznavanje prava na dečiji dodatak podnosilac zahteva prilaže:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 • Uverenje da je državljanin Republike Srbije;
 • Fotokopija ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu prijave prebivališta;
 • Fotokopiju svoje overene zdravstvene knjižice;
 • Potvrdu o prihodima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenju zahteva za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode;
 • Potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za svakog člana zajedničkog domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja;
 • Poresko uverenje za svakog člana zajedničkog domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja;
 • Potvrdu o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola);
 • Dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora, kao što su (izvod iz zemljišnih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana);
 • *Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
 • *Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
 • *Akt o produženju roditeljskog prava;
 • *Dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja);
 • *Dokaz o nezaposlenosti (uverenje i radna knjižica);
 • *Dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnosti organa starateljstva);
 • * Fotokopija kartice tekućeg računa (obe strane).

Prilozi označeni zvezdicom dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja statusa.