Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. april 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Ekološki potencijali

Ekološki potencijal/flora i fauna…

jelen1_1

Ekološki potencijal/flora i fauna:

Nacionalni park Đerdap 9% teritorije parka je u opštini Golubac.
Zauzima 49% ukupne površine opštine.
Prirodni rezervati Golubački grad – 23ha
Bojana - 27 ha
Tatarski vis - 25 ha
Bosman-Sokolovac - 281 ha
Endemske biljne vrste Mečija leska, maklen, koprivić
Lekovito bilje Razne vrste lekovitog bilja na nezagađenoj teritoriji
Kopnene životinjske vrste Vuk, jelen, kao i nove vrste: dugouhi slepi miš, sivi puh, golubačka mušice
RibeRaznovrsne vrste riba

Bogatstvo flore i faune nudi velike mogućnosti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma, kao i uzgoj lekovitog bilja, što predstavlja još od značajnih komparativnih prednosti Golupca.