Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 6. decembar 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Predsednik opštine

Opis nadležnosti Predsednika opštine…

Predsednik opštine Golubac

 • Predsednik opštine: dr Nebojša Mijović
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • Zamenik predsednika opštine: Marko Stojaković
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • Pomoćnik predsednika opštine: Miloš Tomić
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

Nadležnost

 • Predstavlja i zastupa Opštinu;
 • Predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 • Naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 • Osniva opštinsku službu za inspekciju i reviziju korišćenja budžetskih sredstava;
 • Daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 • Odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine, uz saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije;
 • Usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 • Donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 • Informiše javnost o svom radu;
 • Podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 • Obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • Vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Opštine
 • Predsednik Opštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa Opštine i Opštinske uprave.