Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 6. decembar 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Poljoprivredna oblast

Poljoprivredna oblast, struktura poljoprivrednih gazdinstava, stočarstvo, proizvodnja ratarskih kultura…

Poljoprovredna oblast

Poljoprivredna delatnost:

Ukupna poljoprivredna površina 36.800 ha
Struktura poljoprivrednih gazdinstava Velika usitnjenost poseda (oko 50% gazdinstava od 1-5 ha)
StočarstvoGoveda, svinje, ovce, živina
Proizvodnja ratarskih kultura, industrijskog povrća i krmnog bilja Ispod republičkog proseka
Proizvodnja voća i vinogradarstvo Poslednjih godina u porastu
PotencijalLekovito bilje, pčelarstvo i kozarstvo

Na osnovu podataka o strukturi površina po katastarskim klasama, opština Golubac se karakteriše slabim prirodnim potencijalom za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, sa velikim brojem usitnjenih poseda (do 5 ha po poljoprivrednom gazdinstvu).

Ipak, 45% stanovništva Golupca bavi se nekom vrstom poljoprivredne proizvodnje. Od ukupne poljoprivredne površine od 36.800 ha, više od polovine je pod oranicama i baštama, a zatim pod livadama i pašnjacima. Od ratarskih kultura najviše se gaje kukuruz, lucerka i pšenica, a od voća najviše šljiva i jabuka. Što se tiče stoke, najviše se gaje ovce, svinje i goveda.

 
Goveda
Svinje
Ovce
Živina
Braničevski okrug 52,404 215,420 97,537614,063
Golubac 2,7429,8486,66935,163

Data tabela ukazuje da je procenat učešća Golupca u stočarskoj proizvodnji Braničevskog okruga mali: 5% u govedarstvu, 5% u svinjarstvu, 7% u ovčarstvu i 6% u živinarstvu. U svim oblastima stočarstva, osim ovčarstva, poslednjih godina se beleži pad.

Proizvodnja svih ratarskih kultura (osim pasulja) u proseku je niža za oko 50% u odnosu na prosek prinosa na nivou Republike Srbije. Voćarstvo je na nivou republičkog proseka, i poslednjih godina u porastu – naročito proizvodnja šljiva.

Neki od bitnijih problema poljoprivrednih proizvođača u Opštini Golubac su:

  • Nedovoljan kvalitet zemljišta,
  • Usitnjenost poseda,
  • Slabo interesno udruživanje,
  • Nedostatak organizovane proizvodnje i prodaje.

Poljoprivredni potencijal Golupca leži u mogućnostima razvoja organske proizvodnje, posebno u oblasti lekovitog bilja, pčelarstva i kozarstva. Voćarstvo takođe ima potencijala, dok ratarstvo i stočarstvo imaju slabu perspektivu.

Poljoprivredni potencijal opštine treba iskoristiti za potrebe razvoja turizma. Organska hrana i mogućnost brendiranja pojedinih proizvoda jedna su od konkurentnih prednosti Golupca.