Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 26. februar 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Opštinsko veće

Opis nadležnosti opštinskog veća…

Opštinsko veće

Članovi opštinskog veća:

 • 1.Ljubiša Milić iz Maleševa,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 2.Suzana Čalić iz Braničeva,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 3.Bido Alomerović iz Dobre,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 4.Miloš Đurić iz Kudreša,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 5.Dragomir Ranković iz Miljevića,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 6.dr Nebojša Mijović,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 7.Marko Stojaković,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

Nadležnost

 • Predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 • Neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 • Donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 • Vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 • Rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 • Stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
 • Postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
 • Obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • Informiše javnost o svom radu;
 • Donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
 • Vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine.