Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 6. decembar 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Klimatske karakteristike

Klimatske karakteristike grada Golupca…

Klimatske promene

Golubac ima umereno-kontinentalnu klimu, sa jasno izraženim godišnjim dobima. Snežne zime, vrela leta i česti vetrovi iz jugoistočnog, zapadnog i severozapadnog pravca, tipični su za golubački kraj.

Klimatski uslovi:

KlimaUmereno-kontinentalna
Prosečna godišnja temperatura +11°C
Najniža temperatura -27°C
Najviša temperatura +40°C
Godišnja količina padavina 663 – 756 mm/god

Visoke letnje temperature ublažava blizina Dunava i Đerdapskog jezera. Zbog toga su naročito povoljni uslovi za razvoj klimatsko-rekreativnog turizma, što je jedna od komparativnih prednosti opštine Golubac.

U ovoj tački susreću se Panonska nizija i Karpatske planine. Zato je u Golupcu sve magično – i vazduh, i mirisi ravnice, i predivne boje.