Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 6. decembar 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Odluke koje se odnose na delatnost JKP

  • Datum objave 17. decembar 2016.

Smatram da bi bilo celishodno i za JKP i za građane da se na sajtu JKP Golubac objave sve odluke koje su od interesa za građane Golupca a odnose se na rad JKP Golubac. Npr. Odluka o naplati iznošenja smeća, Odluka o naplati održavanja groblja, Odluka o poveravanju usluga sahranjivanja JKP-u, Odluka o naplati za održavanje mernog mesta-vodomera, Odluka o rasporedu i vremenu sakupljanja smeća… itd, kako bi građani bili upoznati sa svojim obavezama i kako bi se otklonile nejasnoće oko osnovanosti i načina plaćanja ovih i drugih usluga JKP. Takođe, sugestija, da se jasno postave saobraćajni znaci zabrane pristupa zelenim površinama na golubačkom šetalištu i njegovoj okolini i da se sankcionišu automobilisti koji se parkiraju na zelenim površinama tik uz kej i šetalište. Ukoliko ovo nije nadležnost JKP već neke od opštinskih direkcija, JKP kao institucija zadužena za komunalne poslove u Golupcu može kod tih direkcija da pokrene inicijativu za ovo.
Hvala i s poštovanjem,
Bojan Radovanović

Ostavite odgovor

Molimo, ulogujte se ili registrujte kako bi odgovorili (samo za ovlašćene)