Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 8. jul 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2015. GODINI

PROGRAM  PODRŠKE  MALIM PREDUZEĆIMA ZA  NABAVKU OPREME U 2015. GODINI
golubac.org.rs

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu:

1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;

2) polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godina i

3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine .

Oprema za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, sem ako fizičko lice nije preduzetnik.

           

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, odobre kredit mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme.

Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi 5% učešća, dok će se preostalih 70% vrednosti investicije obezbediti iz kredita poslovnih banaka.

 

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od vrednosti opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.  

 

Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili  zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica

2)  preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u APR, razvrstani na mikro ili mala pravna lica.

 

      Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:

1)        da su podneli popunjen prijavni formular poslovnoj banci ;

2)        da su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2012. godine;

3)        da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4)        da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;

5)        da vlasnici i/ili odgovorna lica nisu osuđivani;

6)        da su u većinskom privatnom vlasništvu ;

7)      da privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema finansijskim izveštajima iz 2014. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;

8)        da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:

-    primarna poljoprivredna proizvodnja;

-         trgovina (maloprodaja i veleprodaja);

 

Podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava

            

Ministarstvo će, nakon izbora poslovnih banaka za učešće u Programu, objaviti javni poziv privrednim subjektima za dodelu bespovratnih sredstava u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija kao i informacija o uslovima izabranih banaka, biće objavljeni na internet sajtu Ministarstva:www.mpriv.gov.rs  Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.i Preduzetničkog servisa:www.preduzetnickiservis.rs.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor