Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 28. oktobar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Oporezivanje prihoda od ugostiteljskih usluga

Oporezivanje prihoda od ugostiteljskih usluga
golubac.org.rs
Obaveštavamo poreske obveznike – fizička lica koja pružaju usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstvau periodu do 30 dana, saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana od 01.07.2019. godine na tako ostvareni prihod plaćaju porez na prihod od ugostiteljskih usluga.
Pod pojmom ugostiteljski objekat domaće radinosti podrazumeva se objekat vrste: kuća, apartman i soba.
Pod pojmom seosko turističko domaćinstvo podrazumeva se objekat ili grupa objekata u kojem se pružaju usluge smeštaja, koji se nalazi u ruralnom (seoskom) okruženju sa elementima lokalnog obeležja i nasleđa.
Porez na prihod od ugostiteljskih usluga utvrđuje rešenjem Poreska uprava, a fizička lica su u obavezi da podnesu poresku prijavu na obrascu PPDG-4R – Poreska prijava za utvđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga, sa obaveznim prilogom sa podacima o ugostiteljskom objektu na obrascu Prilog 1.

Navedena poreska prijava podnosi se filijali Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi ugostiteljski objekat.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor