Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. april 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Program podsticanja razvoja preduzetništva Fonda za razvoj Republike Srbije za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva Fonda za razvoj Republike Srbije za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini
golubac.org.rs

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, čiji je:

– osnivač i zakonski zastupnik žena; ili

– osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina.

Osnivač privrednog subjekta može biti isključivo fizičko lice.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);

– tekuće održavanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara od ukupnih sredstava za investiranje;

– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih društava i preduzetnika finansiraće se iz kredita Fonda za Fonda za razvoj Republike Srbije.

Uslovi dodele kredita Fonda:

Rok otplate do pet godina, u okviru koga je grejs period do jedne godine;

Kamatna stopa uz primenu valutne klauzule: 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Obezbeđenje kredita:

Garancija poslovne banke ili hipoteka na nepokretnostima za iznos kredita do 1.000.000,00 dinara i/ili hipoteka na poljoprivrednom, šumskom zemljištu ili građevinskom zemljištu (uključujući i gradsko građevinsko zemljište) za iznos kredita do 500.000,00 dinara i/ili ugovorno jemstvo pravnih lica i preduzetnika i/ili zaloga na postojećoj/budućoj opremi za iznos kredita do 1.000.000,00 dinara, i/ili ugovorno jemstvo fizičkog lica za iznos kredita do 500.000,00 dinara i menica i menično ovlašćenje dužnika.

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci zahteva:

-da je osnivač privrednog subjekta istovremeno i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu;

-da je osnivač privrednog subjekta ujedno i njegov zakonski zastupnik,

-osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, su u obavezi da pohađaju besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu, koju pružaju ARRA po programu standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike.

Javni poziv, uputstvo o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija kao i informacija o uslovima kredita kod Fonda, biće objavljeni na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor