Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 18. septembar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI
golubac.org.rs

Pravo na korišćenje osnovnih podsticaja imaju:

 1. Pravno lice,
 2. Preduzetnik i
 3. Fizičko lice-nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

 

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. maja do 30. juna tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.

Zahtevi se predaju u Upravu za trezor.

Zahtev sadrži:

 1. podatke o podnosiocu
 1. podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina)
 1. zbir površina pod kulturama navedenim u zahtevu
 1. mesto i datum podnošenja zahteva,
 1. potpis podnosioca zahteva i
 1. pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

Kulture za koje se osnovni podsticaji mogu ostvariti su sve kulture navedene u Šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.

Maksimalna površina zemljišta po korisniku je 20 ha.

Subvencije se mogu ostvariti na:

 1. zemlju u vlasništvu ,
 2. zemlju u zakupu od fizičkih lica i
 3. zemlji koja je ustupljena na korišćenje bez nadoknade od fizičkog lica.

Državno poljoprivredno zemljište je izuzeto od subvencija izmenom Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju(Objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 142/14 od 25.decembra 2014. godine).

Dodajte komentar

Ostavite odgovor