Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 27. maj 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

J A V N I P O Z I V

J A V N I   P O Z I V
golubac.org.rs

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Golubac za 2015. godinu broj 06-20 / 2015 – 2  Predsednik opštine Golubac, raspisuje dana 09.06.2015.godine

J A V N I   P O Z I V

1. Za dodelu podsticajnih sredstava za  zaštitu geografskog porekla  meda
Javni poziv možete preuzeti sa linka
Kriterijume možete preuzeti sa linka
Prijavu možete preuzeti sa linka
2. Za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih junica simentalske rase starosti od 17 do 30 meseci
Javni poziv možete preuzeti sa linka
Kriterijume možete preuzeti sa linka
Prijavu možete preuzeti sa linka
3. Za dodelu podsticajnih sredstava za  nabavku  kvalitetnih ovaca i koza
Javni poziv možete preuzeti sa linka
Kriterijume možete preuzeti sa linka
Prijavu možete preuzeti sa linka
4. Za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava
Javni poziv možete preuzeti sa linka
Kriterijume možete preuzeti sa linka
Prijavu možete preuzeti sa linka
5. Za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku plastenika i opreme za plastenike
Javni poziv možete preuzeti sa linka
Kriterijume možete preuzeti sa linka
Prijavu možete preuzeti sa linka
6. Za dodelu podsticajnih sredstava za  nabavku nove opreme za proizvodnju rakija
Javni poziv možete preuzeti sa linka
Kriterijume možete preuzeti sa linka
Prijavu možete preuzeti sa linka
7. Za dodelu podsticajnih sredstava za  nabavku nove opreme za ribnjake
Javni poziv možete preuzeti sa linka
Kriterijume možete preuzeti sa linka
Prijavu možete preuzeti sa linka
8. Za dodelu podsticajnih sredstava za  razvoj lovnog turizma
Javni poziv možete preuzeti sa linka
Kriterijume možete preuzeti sa linka
Prijavu možete preuzeti sa linka
9. Za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku sadnica za podizanje novih proizvodnih zasada voćaka i vinove loze
Javni poziv možete preuzeti sa linka
Kriterijume možete preuzeti sa linka
Prijavu možete preuzeti sa linka

Pravo korišćenja podsticajnih sredstava imaju fizička lica (uključujući preduzetnike),udruženja građana i pravna lica registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, pod uslovom da  nemaju zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima i da su ispunili dospele obaveze po ranije odobrenim zahtevima finansiranim iz sredstava budžeta opštine Golubac.

Prijavni obrazac i  Zaključci  o utvrđivanju Kriterijuma, mogu se preuzeti u elektronskom obliku preko sajta opštine Golubac, www.golubac.org.rs, odnosno u  kancelariji broj 11 opštinske uprave Golubac, ulica Cara Lazara 15,  Golubac. Prijavni obrazac sa kompletnom pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično na pisarnici uslužnog centra opštinske uprave  Golubac.

Javni poziv je otvoren od 09.06.2015. godine  i traje do 07.08.2015. godine (osim za nabavku sadnica voća i vinove loze, koji traje do 15.11.2015. godine).

Odobreni podsticaji se dodeljuje u vidu bespovratnih sredstava nakon realizacije predmetne investicije, odnosno po dostavljanju dokaza o izvršenoj isplati : fiskalni isečak ili potvrda / izvod iz poslovne banke o prenosu sredstava na račun prodavca. U slučaju da se investicija odobrava po osnovu dostavljenog predračuna, sredstva se uplaćuju nakon potpisivanja Ugovora između opštine Golubac i podnosioca zahteva. Ugovorom će se bliže definisati obaveze i rokovi realizacije kao i odgovarajuća sredstava obezbeđenja izvršenja Ugovora, koja dostavlja podnosilac zahteva pre potpisivanja Ugovora.

Sredstva po ovom pozivu će se odobravati do utroška raspoloživih sredstava u skladu sa  Odlukom o budžetu opštine Golubac za 2015.godinu.

Sve potrebne informacije možete dobiti u Opštinskoj upravi Golubac, Ulica Cara Lazara 15, ili na telefon 012/678169, lokal 102.

Predsednik Opštine Golubac

Dr Nebojša Mijović

Dodajte komentar

Ostavite odgovor