Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 20. oktobar 2019.

Povratak na vrh

Vrh

Novosti

Projekat prekogranične saradnje Srbija-Rumunija

12. april 2019. |

„System for emergency preparedness“ (Sistem za delovanje u vanrednim situacijama), finansiran od strane Evropske Unije…Opširnije

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

27. mart 2019. |

za izgradnju stambenog objakta na katastarskoj parceli broj 6100 KO Golubac, u ulici Dunavski kej broj 2, u Golupcu…Opširnije

OGLAS

22. mart 2019. |

za davanje u zakup poslovnih prostorija u mesnoj zajednici Dvorište javnim nadmetanjem…Opširnije

OGLAS – RANI JAVNI UVID

22. mart 2019. |

povodom izrade PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD-NIŠ (PETLJA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC…Opširnije

„Sistem za vanredne situacije“ RORS 38

21. mart 2019. |

U okviru projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija „Sistem za vanredne situacije“ RORS 38, finansiran od strane EU, opština Golubac je sprovela aktivnost „Obuka za dobrovoljne vatrogasce“, gde je obuku završilo 12-oro mladih ljudi…Opširnije

JAVNI POZIV

22. februar 2019. |

Pozivaju se sva udruženja, crkve i verske zajednice sa teritorije opštine Golubac i regionalna udruženja osoba sa invaliditetom koja realizuju svoje aktivnosti za građane opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe Opštinskom veću opštine Golubac kako bi istim bila odobrena sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2019.godinu…Opširnije

Javni pozivi Ministarstva privrede

28. januar 2019. |

Ministarstvo privrede raspisalo je danas tri javna poziva, na osnovu kojih će malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (MSPP) staviti na raspolaganje čak 1,7 milijardi dinara bespovratnog novca…Opširnije

Zahtev za povećanje osnovnih i ostalih komunalnih usluga KJP „Golubac“ Golubac

28. januar 2019. |

Postupajući u skladu sa članom 28 Zakona o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“, br.88/11, 104/16 i 95/2018), objavljujemo Zahtev za povećanje osnovnih i ostalih komunalnih usluga KJP „Golubac“ Golubac…Opširnije

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

22. januar 2019. |

za izgradnju ugostiteljskog objekta – restorana P+0, na katastarskoj parceli broj 1393 K.O. Vinci…Opširnije